• Hanácká
 • Hanácká
 • Hanácká
 • Hanácká
 • Hanácká
 • Skvělá dostupnost

  v samotném centru Brna

 • Mimosoudní řešení sporů

  šetří čas i prostředky

 • Vysoká úspěšnost

  při uzavírání mediačních dohod

 • Profesionální jednání

  s účastníky řízení

 • Vysoká úroveň

  znalostí soukromého práva

Využitá kapacita mediační kancelářečervenec 90%
srpen 10%

září 5%

 

 

 

Mediace

Mediace je smírčím způsobem řešení sporů s cílem jejich mimosoudního vyřešení. Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, která usnadňuje komunikaci mezi stranami v zájmu dosažení oboustranně přijatelné dohody. V rámci mediace je každé ze stran poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska a následně jako mediátor s každou z nich kauzu projednám individuálně. V případě, že strany nedospějí ke vzájemné dohodě, mediátor pro strany zpracuje v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, právní názor mediátora. Jedná se o nezávislý a nezávazný názor, který stranám poskytne náhled třetí osoby pro uvážení jak s danou právní věcí pracovat.

Největší výhodou mediace jsou efektivita, schopnost urovnat i do budoucna lidské či obchodní vztahy mezi stranami a častokrát vyřešit problémy v širších souvislostech.

 

Proč zvolit mediaci?

Pokud porovnáme mediační proces se soudním řízením, tak mediační přináší jak časové tak finanční úspory. V rámci mediací se snaží klienti najít společné řešení, které bude vyhovovat oběma stranám, naopak u soudního řízení jde o vzájemné soupeření a jedna strana vždy odchází poražena. Podstatou mediace je tedy domluva protistran.

Mediátor JUDr. Filip Horák

Jmenuji se Filip Horák a jako zapsaný mediátor působím od roku 2014. V právní oblasti mám 35 let praxe. Po složení odborné justiční zkoušky u ministerstva spravedlnosti jsem vykonával funkci soudce u Městského soudu v Brně a asistenta soudce Ústavního soudu. Dále jsem pracoval jako právník ve velké nadnárodní obchodní korporaci na právním oddělení, řízení lidských zdrojů a oddělení akvizic/nemovitostí. Od roku 1998 působím jako samostatný advokát.

V rámci mediace se specializuji na obchodní a občanské právo. Naše mediační kancelář zajišťuje mediace nejen v českém jazyce, ale i v angličtině, němčině a francouzštině. Procentuální obsazenost termínů v tabulce je pouze orientační a nemusí nutně znamenat, že termíny jsou volné.

Zhodnocení roku 2023

Úspešnost mediačního řízení v roce 2023 byla 83 %.  Největší úspešnost (85 – 90 %) je u obchodně-právních věcí, ve sporech o vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví. Obecně platí, že při velkých a časově náročných sporech mají strany větší zájem o mimosoudní řešení, což zvyšuje úspešnost jednání. Naopak v menších sporech tento zájem úměrně klesá.  

 

Parkování

Co se týče parkování, vzhledem k nedostatku parkovacích míst v Brně, doporučujeme parkovat buď u hotelu International –příjezd z Husovy ulice, nebo v novém parkovacím domě DOMINI PARK, taktéž příjezd z Husovy ulice. Vzdálenost z těchto míst do naší kanceláře je pak chůzí kolem 5 minut.

Kontakt


Radnická 11
602 00 Brno


+420 739 563 557